pasikonik.org../../../../start/start.html
 
 

Wiesław Włodarczak - rolnik z Dusznik w gminie Duszniki, woj. Wielkopolskie. Prowadzi również działalność gospodarczą na terenie gminy.

W roku 2006 podpisał umowę dzierżawy ziemi pod elektrownię wiatrową z inwestorem PSWM Wielkopolska. W naszej rozmowie przyznaje, że umowa dzierżawy jest tak skonstruowana, że nie dysponuje on już w pełni swoją nieruchomością, choć nie doszło jeszcze do budowy wiatraka.